Aktuella stöd

Horizon 2020

HORIZON 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet löper under perioden 2014-2020 och har en total budget på cirka 650 miljarder kronor.

horizon2020

LIFE 2014-2020

LIFE 2014-2020 – finansiering till större pilot- och demonstrationsprojekt inom miljö- och energiområdet.

life+_xl

Nordiska Projektexportfonden (Nopef)

Nopef – stöd till etablering av affärsverksamhet utanför EU och EFTA.

Utskrift

Eureka/Eurostars

Eureka/Eurostars – stöd till FoU samverkansprojekt.

eurostars

Regionalt Investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd – stödjer aktiviteter som genomförs i stödområde A och B i Sverige.

tillvaxtverket