Hem

Våra tjänster

Myndigheter i Sverige, EU och Norden delar årligen ut miljarder i EU bidrag och andra typer av offentlig finansiering. GIA Sweden erbjuder här en rad tjänster som utvecklats för att förenkla tillgången till och användandet av offentlig finansiering.

Offentlig finansiering är en utmärkt möjlighet att delfinansiera projekt och investeringar och kan ses som ett komplement till andra typer av finansiering såsom eget kapital, banklån och riskkapital.

Urval av framgångsrika projekt

Urval av beviljade LIFE och Horizon projekt

 • LIFE SUNIFIX
 • LIFE ASAP
 • LIFE TreeTex
 • LIFE SUNRISE
 • LIFE ReUseWATER
 • GREEN FOIL Project
 • LIFE RE:FOOD
 • LIFE NoviOcean
 • LIFE UPHS
 • LIFE RE:NEWTEXTILE
 • LIFE RE-FERTILIZE
 • SUNALGAE for LIFE
 • Wiraya Activation Intelligence (WAI)
 • FOCUS
 • LIFE IP RICH WATERS
 • BIODOLOMER for LIFE
 • LIFE SURE
 • LIFE HALOSEP
 • BrightnESS

Nyheter

Myndigheter / Stödgivare