Vi har hittills genererat över 2 miljarder kronor i offentlig finansiering till olika affärs- och investeringsprojekt. Vi är Sveriges ledande konsultföretag inom EU-stöd och offentlig finansiering LÄS MER Vi har sedan 1999 medverkat till över 45 godkända LIFE projekt i Sverige och utomlands. Vi är Sveriges ledande rådgivare inom EU:s miljöprogram LIFE LÄS MER Vi har hittills genererat över 2 miljarder kronor i offentlig finansiering till olika affärs- och investeringsprojekt. Vi är Sveriges ledande konsultföretag inom EU-stöd och offentlig finansiering LÄS MER

Våra tjänster

Offentlig finansiering är en utmärkt möjlighet att delfinansiera projekt och investeringar och kan ses som ett komplement till andra typer av finansiering såsom eget kapital, banklån och riskkapital.

Urval av framgångsrika projekt 

 • Svenska Aerogel AB
 • European Spallation Source
 • Nordic Ground Support Equipment AB
 • Scania CV AB
 • ClimateWell AB
 • AGA Gas AB
 • Noisun
 • Hyper Bus
 • Exeger Sweden AB
 • Green Cargo AB
 • Skånefrö
 • Karolinska Institutet

Nyheter 

Myndigheter / Stödgivare