Aktuella stöd

Horizon Europe

HORIZON Europe är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet löper under perioden 2021-2027 och har en total budget på cirka 950 miljarder kronor.

Horizon Europe

LIFE 2021-2027

LIFE 2021-2027 – finansiering till större pilot- och demonstrationsprojekt inom miljö- och energiområdet.

Nordiska Projektexportfonden (Nopef)

Nopef – stöd till etablering av affärsverksamhet utanför EU och EFTA.

Eureka/Eurostars

Eureka/Eurostars – stöd till FoU samverkansprojekt.

Eurostars

Regionalt Investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd – stödjer aktiviteter som genomförs i stödområde A och B i Sverige.

Tillväxtverket