EIC Accelerator

EIC Accelerator stöder små och medelstora företag (SME), särskilt startups och spinout-företag, att utveckla och skala upp unika, marknadsförändrande innovationer. Programmet är ett av EU:s mest populära stödprogram och erbjuder både bidrag (2.5 MEUR) och aktiekapital (15 MEUR).

Årets utlysningar (2024) har en total budget på över 7 miljarder SEK.

Syfte
EIC Accelerator syftar till att stödja företag (främst små och medelstora företag, inklusive nystartade företag) att skala upp innovationer med hög effekt med potential att skapa nya marknader eller utveckla befintliga. 

EIC Accelerator fokuserar särskilt på innovationer som bygger på vetenskapliga upptäckter eller tekniska genombrott (’deep tech’) och där betydande finansiering behövs under en lång tidsram innan avkastning kan genereras (’tålmodigt kapital’). Sådana innovationer har ofta svårt att attrahera finansiering eftersom riskerna är för höga och tidsperioden för lång. 

Prioriteringar
EIC Accelerator prioriterar projekt och sökande som:

 • Utvecklar innovationer med hög risk/hög effekt;
 • Har potential att skapa nya marknader, transformera befintliga och bidra till samhällelig innovation;
 • Bygger på vetenskaplig upptäckt, radikalt tänkande eller tekniskt genombrott (’deep tech’);
 • Tekniken har uppnått en teknisk innovationsnivå (TRL) på 4 och är för närvarande i TRL 5 eller högre;
 • Kräver betydande finansiering över en lång tidsram innan avkastning kan genereras (’tålmodigt kapital’).

Sökande
EIC välkomnar ansökningar från små och medelstora företag i alla EU-medlemsstater och länder som är associerade till Horizon Europe-programmet. EIC välkomnar särskilt ansökningar från startups och små och medelstora företag med kvinnliga vd:ar.

Finansiering
EIC Accelerator tillhandahåller blandad finansiering för att stödja utveckling (TRL 5/6 till 8), driftsättning och uppskalning (TRL 9). EIC Accelerator kan erbjuda följande finansiering:

 • Bidrag på upp till 2,5 miljoner euro för kostnader för innovationsutveckling, inklusive demonstration av tekniken i relevant miljö, prototypframställning och demonstration på systemnivå, FoU och tester som krävs för att uppfylla regulatoriska krav och standardiseringskrav, förvaltning av immateriella rättigheter, och marknadsföringsgodkännande (TRL 5/6 till 8).
 • Aktieägande (direkta aktieinvesteringar eller kvasi-equity såsom konvertibla lån) på upp till 15 miljoner euro som förvaltas av EIC-fonden för uppskalning och andra relevanta kostnader (TRL9). Företag som arbetar med teknologier av strategiskt europeiskt intresse kan ansöka om EIC-investeringar på mer än 15 miljoner euro.

Dessutom får utvalda företag coaching, mentorskap, tillgång till investerare och företag och många andra möjligheter som en del av EIC-gemenskapen.

Ansökan
Ansökningsprocessen sker i fem (5) steg:

 • Utforska finansieringsmöjligheter
 • Skriva ett kort förslag, inkl PPT och video (”Short proposal”)
 • Utarbetande av fullständigt förslag (”Full proposal”)
 • Fjärrutvärdering
 • Intervjuer ansikte mot ansikte (fysiskt/Teams)

Utlysningar
Sökande till EIC Accelerator kan lämna in förslag genom:

 • EIC Accelerator Open, som inte har några fördefinierade tematiska prioriteringar och är öppen för förslag inom alla teknik- eller tillämpningsområden
 • EIC Accelerator Challenges, som stöttar projekt inom fördefinierade områden av framväxande och strategisk teknologi.

Under 2024 har EIC Accelerator följande utlysningar (deadlines): 13 mars och 3 oktober.

GIA Sweden AB 
Har ni planer på att genomföra ett innovationsprojekt men tvekar inför den höga kostnaden? Om ja, rekommenderar vi att ni så snart som möjligt undersöker era möjligheter att söka finansiering från EIC Accelerator. 

GIA Sweden har mångårig erfarenhet av att framgångsrik assistera företag i hela ansökningsprocessen. Vi kan assistera er med allt från en initial förstudie till att göra en ansökan, samt projektrapportering och redovisning till EU-kommissionen under projektets gång. 

Vi vägleder er genom hela finansieringsprocessen.

KONTAKT:
Ulf Castenfors, VD, GIA Sweden AB
Tel. 08-440 93 31
Mobil: 070-550 30 34
Email:

Myndighet: EU-kommissionen
Kategori: Demonstration och marknadsvalidering
Länk: EIC Accelerator