European Innovation Council (EIC)

EIC är tillsammans med Horizon Europe ett av världens största finansieringsprogram för forskning och validering av innovativ teknik som bidrar till att göra Europa till världens ledare inom innovationer.

Årets EIC utlysningar (2024) har en total budget på närmare 12 miljarder SEK.

Syfte
EIC syftar till att identifiera och stödja banbrytande teknologier och marknadsförändrande innovationer med potential att skalas upp internationellt och bli marknadsledare. EIC stöder alla stadier av innovation från forskning och utveckling om den vetenskapliga grunden för banbrytande teknik, från validering och demonstration av banbrytande teknologier och innovationer för att möta verkliga behov, till utveckling och uppskalning av tekniken hos nystartade företag och små och medelstora företag (SMF).

Aktuella instrument
EIC förfogar över tre kompletterande instrument som beroende teknologisk mognadsnivå enligt skalan för Technology Readiness Levels (TRL) kan användas för att överbrygga klyftan mellan idé och marknadslansering.

  • Pathfinder erbjuder bidrag för att utveckla banbrytande teknik från labbmiljö till förkommersialisering. Fokuserar på TRL 1-4. Bidrag på upp till 4 MEUR.
  • Transition erbjuder bidrag för att skala upp banbrytande teknik och vidareutveckla affärsmodeller. Fokuserar på TRL 3/4-6. Bidrag på upp till 2.5 MEUR.
  • Accelerator erbjuder bidrag och/eller blandfinansiering för att ta steget från förkommersiell teknik till marknads- och spridningsfärdig teknik. Fokuserar på TRL 5-8/9. Bidrag på upp till 2.5 MEUR och aktiekapital på upp till 15 MEUR.

Alla tre instrumenten har en öppen ansökan (”Open”) för stöd till projekt inom alla områden och även riktade ansökningar (”Challenges”) med på förhand fastställda tematiska prioriteringar.

GIA Sweden AB
Har ni planer på att genomföra ett FoU eller pilot/demonstrationsprojekt avseende ny teknik, metod, process, tjänst etc ? Om ja, rekommenderar vi att ni så snart som möjligt undersöker era möjligheter att söka finansiering från EIC.

GIA Sweden har mångårig erfarenhet av att framgångsrikt assistera företag i hela ansökningsprocessen. Vi kan assistera er med allt från en initial förstudie till att göra en ansökan, samt med projektrapportering och redovisning till EU-kommissionen under projektets gång.

Vi vägleder er genom hela finansieringsprocessen.

KONTAKT:
Ulf Castenfors, VD, GIA Sweden AB
Tel. 08-440 93 31
Mobil: 070-550 30 34
Email:

Myndighet: EU-kommissionen
Kategori: Forskning och utveckling (FoU) och Demonstration och marknadsvalidering
Länk: European Innovation Council (EIC)