Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar eller lönekostnader som genomförs i stödområde A och B. Stödet ges för investeringar i till exempel byggnader och maskiner samt lönekostnader till följd av en investering, som utbildning och konsulttjänster.

Regionalt investeringsstöd är en svensk statlig finansieringsform avsedd för investeringar inom de regionalpolitiska stödområdena. Stödet ska främja ekonomisk tillväxt, samhällsekonomisk lämplig lokalisering av näringslivet och en balanserad regional utveckling.

Stödområdena omfattar Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län i sin helhet med undantag för tätortsområden i Luleå, Umeå, Sundsvall, Falun och Borlänge. Dessutom ingår kommunerna: Ockelbo, Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och Hudiksvall i Gävleborgs län, Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål i Västra Götalands län, Eda, Torsby, Storfors, Munkfors, Årjäng, Sunne, Filipstad, Hagfors, Arvika och Säffle i Värmlands län.

Följande verksamheter kan få stöd:

  • Industriell och industriliknande verksamhet
  • Industriserviceverksamhet
  • Tjänste- och serviceverksamhet som är inriktad på en större marknad än en lokal eller regional marknad
  • Turistverksamhet
  • Uppförande av lokaler för uthyrning
  • Annan verksamhet som bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen

Stöd till företag, affärsverk eller uppdragsmyndigheter får lämnas endast om företaget, verket eller myndigheten bedriver verksamheten på marknadsmässiga villkor. Bidraget är maximerat till procentsatser av den godkända investeringen, maximalt 50% (lokala och regionala skillnader kan förekomma) . Hänsyn tas till typ av investering, investeringskostnad, typ av företag samt i vilket stödområde företaget verkar.

GIA Sweden har lång erfarenhet av att assistera företag i ansökningsprocesser (se ”Framgångsrika projekt”).

Intresserad?
Kontakta oss, så berättar vi mer.

Myndighet: Tillväxtverket
Kategori: Regionala projekt
Länk: Tillvaxtverket