Author: Ulf Castenfors

 • Gränges Finspång AB beviljas 28 MSEK från EU Innovation Fund (2021)

  Gränges beviljades nyligen 28 MSEK från EU:s nya stödprogram EU Innovation Fund för att demonstrera en ny teknik för miljövänlig- och energieffektiv produktion av s.k. ”Grön katodfolie” för framtiden batterier. Det främsta syftet med projektet är att bygga och driva den första industriella anläggningen i Europa som använder en innovativ ytbehandlingsteknik (korona-behandling) samtidigt som kraftiga CO2-minskningar […]

 • Mycorena AB beviljas 18 MSEK från LIFE programmet (2021)

  Mycorena AB beviljades nyligen 18 MSEK från EU för projektet RE:FOOD (”Increased resource efficiency and decreased waste in the food production system”). Projektet avser att bygga upp en pilotanläggning för att validera produktionssystem i en industriellt relevant skala och fullständiga driftsförhållanden i syfte att förbereda en marknadslansering av företagets unika, cirkulära mycoprotein teknik. GIA Sweden […]

 • SaltX Technology AB beviljas 20 MSEK från Horizon 2020

  SaltX Technology AB beviljades 20 MSEK från EU:s program Horizon 2020 (EIC/SME-instrumentet) för att genomföra ett större pilotprojekt (”GasHeatPumpSaltX”) som syftar till att demonstrera och därefter marknadslansera innovativ teknik inom området energilagring.   GIA Sweden AB bistod SaltX Technology AB under ansökningsprocessen och bistår även löpande med efterföljande projektrapportering.

 • Wiraya Solutions AB beviljas 21 MSEK från Horizon 2020

  Wiraya Solutions AB beviljades nyligen drygt 21 MSEK från EU:s program Horizon 2020 (EIC/SME instrumentet) för att genomföra ett större pilotprojekt som syftar till att demonstrera och därefter marknadslansera innovativ AI inom digital kundkommunikation. GIA Sweden assisterade under hela ansökningsprocessen och efterföljande kontraktsförberedelser samt kommer även assistera i samband med framtida rapportering till EU. Ansökan […]

 • Swedish Algae Factory beviljas 17 MSEK från LIFE programmet

  Swedish Algaefactory AB beviljades nyligen 17 MSEK från EU för projektet SUNALGAE (“Innovative process of enhancing the efficiency of solar panels through the use of algae”). Swedish Algae Factory utvinner skalet från en viss typ av mikroskopisk alg som kallas kiselalger. Bidraget erhålls för uppskalning av produktion av materialet till tonskala samt främst för tester […]

 • Länsstyrelsen i Västmanland beviljas närmare 100 MSEK från LIFE programmet

  EU-kommissionen har nyligen beviljat Länsstyrelsen i Västmanland (LSTU) närmare 100 MSEK för projektet ”Life IP Rich Waters”. Projektet är det första s.k ”LIFE Integrated Project” som godkänts i Sverige och syftar till att bidra till ett fullständigt genomförande av förvaltningsplanen för regionens vattenresurser 2016-2021, förverkliga EU: s miljömål, samt sträva efter bra status för alla vatten […]

 • GIA Sweden AB även i år (2016) ledande rådgivare inom LIFE programmet!

  Under 2016 har EU-kommissionen godkänt 3 nya LIFE projekt där GIA Sweden medverkat till ett totalt bidrag på över 40 MSEK. Totalt har EU godkänt 4 svenska projekt inom LIFE Miljö & Klimat, dvs vi har medverkat i 75% av godkända projekt i Sverige i den senaste utlysningen. Detta gör oss även i år (2016) […]

 • SCiBreak AB beviljas 8 MSEK i Stöd från KIC Innoenergy

  SCiBreak beviljades ca 8 MSEK från KIC Innovation för att testa och verifiera företagets banbrytande DC-brytare som kan bryta höga DC-strömmar mot hög spänning. Kraftöverföring i EU är alltmer beroende av HVDC nät eftersom de erbjuder mycket mer effektiv överföring över långa avstånd, något som är alltmer viktigt vid övergången till förnybar energi. Detta ökar […]

 • Kalmar kommun och partners beviljas 19 MSEK från EU-kommissionen

  Kalmar kommun och deras partners beviljades 19 MSEK från LIFE programmet för att demonstrera en kostnadseffektiv och ekologiskt hållbar process för att hämta och återvinna sediment i grunda och övergödda vatten. En nyutvecklad muddringsprocess kommer att användas som tillåter att farliga ämnen tas bort med ett minimum av negativa effekter, och istället omvandlar dem till […]

 • GAIA Biomaterials och Båstad kommun beviljas 13 MSEK från EU-kommissionen

  Båstad kommun och GAIA Biomaterials beviljades 13 MSEK från LIFE programmet för att demonstrera ett innovativt 100% “fossilfritt ” biomaterial, Biodolomer®, som kan ersätta plast förpackningar. Projektet kommer att testa materialets användning i fyra olika kommersiella referensprodukter (fryspåsar, bestick och mat och dryckesförpackningar) för att verifiera möjligheten att introducera det till den europeiska plast- och […]