Acosense AB beviljas 1,6 MSEK från Forska & Väx

Acosense AB beviljas 1,6 MSEK i bidrag från Vinnova för genomförandet av ett FoU projekt med syfte att ta fram ett funktionellt och användarvändligt mätinstrument, för i första hand mätning av koncentration av svartlut i sodapannor.

Kontinuerliga mätmetoder är av största vikt för industrin för att undvika dyrbara produktionsstopp. Acosense mätinstrument kommer att kunna erbjuda säkra mätmetoder vilket innebär betydande miljövinster för kunderna, bland annat genom att effektiviteten av sodapannor kan ökas med 1-5%.

GIA Sweden AB bistod Acosense AB under hela ansökningsprocessen.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():