AGA Gas AB beviljas 2,5 MSEK i EU-bidrag

EU-kommissionen har beviljat AGA AB ett EU-stöd för projektet ”FJALIR”. Projektet syftar till att konvertera ett existerande fartyg till ett bunkerfartyg för LNG (Liquefied Natural Gas) så att det kan användas för att tanka andra fartyg och därmed visa hur alternativa bränslen kan användas effektivt inom sjöfarten.

GIA Sweden AB bistod AGA under hela ansökningsprocessen.

FJALIR
Projektet innefattar konstruktionen av ett LNG bunkerfartyg till en låg kostnad, baserad på att bygga om ett befintligt fartyg ”Fjalir”. Det innovativa fartyget kommer att vara ett flexibelt alternativ till andra toppmoderna teknologier samt andra större, landbaserade infrastrukturer för bränslepåfyllning. Fartyget kommer att testas i Stockholms hamn.

Projektet syftar till att presentera ett hållbart alternativ till dagens lösningar som gör det möjligt intressenter från sjöfartsnäringen samt hamnar att utvärdera och testa LNG bunkerfartyg före dess att Sulphur Emission Control Area (SECA) krav träder i kraft i norra Europa den 1 januari 2015.

Bunkerfartyget kommer att testas i 15 testkörningar och 1.000 ton LNG kommer att tankas via bunkerfartyget. Detta motsvarar en minskning med 300 ton CO2 och 10 ton SO2. Testresultaten kommer att mätas i nära samarbete med Transportstyrelsen och Länsstyrelsen som är den viktigaste myndighet som ansvarar för miljötillstånd.

Projektet gör det möjligt att utvärdera potentialen av ett bunkerfartyg för LNG och att klargöra behovet av framtida tillstånd vid en ökad användning av LNG som bränsle inom sjöfarten.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():