Business Region Göteborg m fl beviljas 14 MSEK i EU-bidrag

EU-kommissionen har beviljat Business Region Göteborg (BRG), Volvo Bussar AB, Göteborg Energi, Trafikkontoret i Göteborgs Stad och Västtrafik drygt 14 MSEK i EU-bidrag för projektet ”HYPER BUS” (Hybrid and Plug-in Extended Range Bus system). Projektet syftar till att demonstrera en pilot-flotta av innovativa elhybridbussar med en nyutvecklad plug-in teknik, som gör det möjligt att köra bussarna i stadsnätet i elektriskt läge. Tekniken möjliggör en enastående prestanda i förhållande till låg energiförbrukning per passagerarkilometer och bidrar till att minska utsläppen från kollektivtrafiken.

GIA Sweden AB bistod BRG m fl under hela ansökningsprocessen.

HYPER BUS
Genom projektet blir Göteborg en viktig testarena för en ny hybridbuss med plug in-teknik. Bussar och laddningsstationer ska testas i verklig stadsmiljö i linjetrafik. Projektet, som startade den 1 september, beviljades nyligen EU-stöd på drygt 14 miljoner kronor och har en totalbudget på 28 miljoner.

Hyper Bus står för Hybrid and Plug-in Extended Range Bus system. Det handlar om ett koncept med helt ny teknik som gör att laddhybridbussen kan köra längre på eldrift än tidigare modeller, och om laddningsstationer där den ska kunna ladda el på några minuter när den står vid ändhållplatsen.

Det är Business Region Göteborg, Göteborg Energi, Trafikkontoret i Göteborgs Stad, Volvo Bussar och Västtrafik som står bakom demonstrationsprojektet. De olika projektaktörerna bildar tillsammans en testmiljö för den nya tekniken där hela kedjan finns representerad genom att såväl teknikutvecklare/tillverkare som energileverantör, transportutförare och ansvariga myndigheter finns med.

– Den här satsningen är en viktig del i vårt arbete med att nå hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. Att hitta lösningar som minskar energiförbrukningen, utsläpp och buller och därigenom skapar en bättre stadsmiljö är en utmaning på global nivå där en del av lösningen kan komma exporteras från vår region till andra städer och länder. Här har vi en chans att i samverkan utveckla en ny produkt som i längden kan generera arbetstillfällen, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg, som projektleder satsningen.

Den nya laddhybridbussen från Volvo Bussar är en vidareutveckling av Volvo 7700 Hybrid som redan finns på marknaden. Den nya bussen är utrustad med ett större och energioptimerat batteri, vilket tillsammans med den korta laddtiden på 5-8 minuter möjliggör att bussen kan köra på enbart eldrift större delen av sträckan.

– Volvos hybridteknik är världsledande och idag går ett stort antal hybridbussar från Volvo i trafik runtom i Europa och bidrar till kraftigt minskad energiförbrukning och sänkta emissioner. Men energiförbrukningen måste minska ännu mer och därför är hela bussbranschen på väg mot en ökad elanvändning. Med den nya laddhybridbussen tar Volvo och Göteborg ett ledande steg mot framtidens lösningar, säger Håkan Karlsson, vd för Volvo Bussar.

Tre nya laddhybridbussar kommer att rulla på Göteborgs gator under testperioden.

Den nya elhybridbussen har stora miljöfördelar. Energiförbrukningen minskar med 65 procent och utsläppen av växthusgasen koldioxid minskar med hela 75 procent jämfört med konventionella dieselbussar. Och eftersom elhybriden på en stor del av sträckan går på el, är den betydligt tystare än något jämförbart kollektivtransportsystem.

Bernt Svensén från Affärsdriven Miljöutveckling på Business Region Göteborg är projektledare för Hyper Bus-satsningen:

– Projektet passar in väl i vårt arbete med att stärka Göteborgsregionens position som ett attraktivt centrum inom området hållbara transport- och energisystem.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():