ClimateWell AB och ICA beviljas 15 MSEK från EU-kommissionen

EU-kommissionen har beviljat ClimateWell AB och ICA Sverige AB ett EU-stöd på 15 MSEK för projektet ”SUNCOOL” (Solar thermal collectors with a Zero electricity heat pump & energy storage for sustainable heating and cooling). Projektet syftar till att på taket av en av ICA:s lagelokaler i Helsingborg demonstrera en världsunik och innovativ satsning där 800 m2 solfångare installeras för hållbar uppvärmning och avkylning.

GIA Sweden AB bistod ClimateWell AB och ICA Sverige AB under hela ansökningsprocessen.

SUNCOOL
I en världsunik satsning installeras på ICA:s lagerlokal i Helsingborg innovativa solfångare för hållbar uppvärmning och avkylning. Projektets övergripande mål är att visa upp patenterade solfångare med en värmepump som inte drar någon el och som effektivt lagrar energi för hållbar uppvärmning och avkylning.

En fullständig och fullt fungerande installation av SunCool-teknologi kommer att göras i lagerlokalen med syftet att förse byggnaden med luftkonditionering, uppvärmning och möjligtvis även varmvatten.

Följ projektet på www.climatewell.com

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():