EDC erhöll stöd från Nordiska Projektexportfonden

GIA Sweden har assisterat ett stort antal företag med ansökningar till Nordiska Projektexportfonden (NOPEF) som beviljar lån och stöd till nordiska små och medelstora företag (SMFs) för deras förstudiekostnader vid internationell etablering och projektexport.

Ett av de företagen är EDC AB som beviljades medel för att undersöka förutsättningarna att förvärva ett produktionsbolag i Baltikum. EDC AB är kontraktstillverkare av elektronik och beläget i Munkfors, Värmland. Företagets huvudsysselsättning är att som underleverantör tillverka elektronisk apparatur åt sina kunder efter det att man tillsammans hittat den bästa totallösningen.

Bakgrunden till att EDC ville finna ett produktionsbolag för förvärv i ett land med lägre tillverkningskostnader var efterfrågan från befintliga och potentiella kunder. Ett förvärv av ett produktionsbolag skulle innebära flera fördelar; EDC skulle vara fortsatt konkurrenskraftiga och även innebära nyanställningar i både Munkfors och Baltikum. Vidare skulle ett förvärv innebära bibehållen och ökad produktion för underleverantörer till EDC i Norden och EDC skulle dessutom bidra med kunskapsöverföring, och implementering av miljövänlig produktion, till företaget i Baltikum.

EDC sökte och beviljades stöd för att göra en förstudie för förutsättningarna för en etablering i Litauen. GIA Sweden assisterade EDC i hela ansökningsprocessen. Den totala förstudiebudgeten uppskattades till knappt en miljon SEK. Av detta sökte EDC ett räntefritt villkorslån uppgående till max 40 % av de budgeterade kostnaderna. Detta belopp omvandlas godkänd slutrapportering till ett bidrag.

Stödberättigade kostnader i förstudierna är lönekostnader, resor och uppehälle, juridisk och finansiell rådgivning, konsulter, översättning och tolkar etc. Planerar ni att inleda samarbete eller etablera er i ett land/region utanför EU/EFTA? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss så berättar vi mer.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():