Ett av de 5 bästa LIFE-projekten i Europa

Alfa Lavals projekt ART har av EU:s miljöprogram LIFE utsetts till ett av de fem främsta LIFE Best Project för projekt avslutade under 2007-2008. Totalt uppmärksammas 21 projekt, av vilka 5 stycken får utmärkelsen ”Best of the Best”. GIA Sweden assisterade Alfa Laval under hela projektperioden, från ansökan till teknisk och ekonomisk rapportering.

Alfa Laval beviljades ca 9,4 MSEK i stöd från Europeiska Kommissionens miljöprogram LIFE för att demonstrera en innovativ reaktorteknologi för kemiska reaktioner (ART). Tekniken innebär en väsentlig förbättring jämfört med den teknologi som används på marknaden idag och medför bland annat en minskning med 50-70% av energiförbrukningen och en betydande minskning av avfall från processen samtidigt som produktkvalitet, effektivitet och säkerhet ökar.

Den totala beviljade projektbudgeten för ART motsvarade c:a 36 MSEK. Projektet utfördes i samarbete med det franska kemiföretaget Arkema och pågick under drygt 2,5 år.

Läs mer om ART-tekniken på Alfa Lavals hemsida här.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():