GAIA Biomaterials och Båstad kommun beviljas 13 MSEK från EU-kommissionen

Båstad kommun och GAIA Biomaterials beviljades 13 MSEK från LIFE programmet för att demonstrera ett innovativt 100% ”fossilfritt ” biomaterial, Biodolomer®, som kan ersätta plast förpackningar. Projektet kommer att testa materialets användning i fyra olika kommersiella referensprodukter (fryspåsar, bestick och mat och dryckesförpackningar) för att verifiera möjligheten att introducera det till den europeiska plast- och förpackningsindustrin. En framtida, fullskalig marknadsintroduktion av materialet kommer innebära en betydande minskning av konsumtionen av energiintensiva plast- och förpackningsmaterial inom EU.

GIA Sweden AB bistod Båstad under hela ansökningsprocessen.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():