GIA Sweden AB även i år (2013) ledande rådgivare inom LIFE programmet

I maj 2013 har EU-kommissionen godkänt 3 nya LIFE+ projekt där GIA Sweden medverkat till ett totalt bidrag på över 40 MSEK. Totalt har EU godkänt 5 svenska projekt inom LIFE Miljö, dvs vi har medverkat i 60% av godkända projekt. Detta gör oss även i år till Sveriges i särklass främsta rådgivare inom LIFE programmet.

LIFE+
GIA SWEDEN AB har hittills medverkat till att 26 företag, kommuner och andra organisationer beviljats över 300 MSEK från EU:s miljöprogram LIFE+. Dessa projekt utgör över 30% av alla godkända svenska LIFE Miljö projekt sedan 1999. Detta gör oss till Sveriges utan jämförelse mest framgångsrika rådgivare avseende LIFE+ programmet.

I år har vi medverkat i 3 st LIFE+ ansökningar, varav samtliga (100%) godkändes av EU under maj 2013.

Flera av våra LIFE+ projekt har genom åren valts ut av EU-kommissionen till ”Best of the Best” och fått mottaga priser i Bryssel. Detta gäller bl a Skånefrö (BIOAGRO) och Alfa Laval (ART).

Har ni för avsikt att demonstrera ny, innovativ teknik, metod, process inom miljö- och energiområdet, hör av er för diskussion om LIFE+ kan vara något för er.

Har ni för avsikt att söka till LIFE+, hör av er för hjälp att säkerställa finansiering.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():