GIA Sweden medverkar i skrift till tillväxtföretag

GIA Sweden har medverkat i den andra omarbetade utgåvan av skriften ”Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag” genom att författa kapitlet om offentlig finansiering.

Skriften är producerad av CONNECT och behandlar de frågor och problem som uppstår i samband med ett företags val av finansiering. Läs gärna mer i skriften eller på CONNECTs hemsida www.connectsverige.se

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():