Gränges Finspång AB beviljas 28 MSEK från EU Innovation Fund

Gränges beviljades nyligen 28 MSEK från EU:s nya stödprogram EU Innovation Fund för att demonstrera en ny teknik för miljövänlig- och energieffektiv produktion av s.k. ”Grön katodfolie” för framtidens batterier. Det främsta syftet med projektet är att bygga och driva den första industriella anläggningen i Europa som använder en innovativ ytbehandlingsteknik (korona-behandling) samtidigt som kraftiga CO2-minskningar kan uppnås i hela värdekedjan. 

GIA Sweden AB bistod Gränges Finspång AB under ansökningsprocessen och bistår även löpande med efterföljande projektrapportering.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():