Green Cargo beviljas 39 MSEK i bidrag!

Green Cargo sökta offentlig finansiering från det svenska klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP) för nyinvesteringar av motorer till deras diesellok. Nyligen offentliggjordes att Green Cargo beviljades 39 MSEK i bidrag. GIA Sweden assisterade Green Cargo i hela processen.

Green Cargo söktea offentlig finansiering från det svenska klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP) för nyinvesteringar av motorer till deras diesellok. Med hjälp av GIA Sweden Nyligen offentliggjordes att Green Cargo beviljades Green Cargo till slut 39 MSEK i bidrag. GIA Sweden assisterade Green Cargo i hela processen.

Åtgärden för vilken Green Cargo beviljades finansiering syftader till att genomföra en gångtidsförlängning av 60 diesellok av modell T44. Genom att införskaffa nya miljövänliga motorer kommer kan Green Cargo att kunna använda loken för fortsatta godstransporter samt växlingstjänst. Detta kommer att medföra en bättre miljöprestanda och att Green Cargo kommer att minskar utsläppen av växthusgaser samtidigt som stora energieffektiviseringar blir möjliga.

Totalt kommer genomförandet av åtgärden innebära att Green Cargo kommer att förbrukaförbrukar 24 684 MWh (motsvarande 6 557 ton koldioxid) mindre energi jämfört med om de inte genomfört åtgärden. Investeringen kostar totalt 130 012 560 SEK varav 39 000 SEK, motsvarande 30%, beviljades i bidrag.

Genom Klimpprogrammet har sedan 2015 ersatts av Klimatklivet. Programmet administreras av Naturvårdsverket, tillsammans med länsstyrelserna. Klimatklivet finansierars generellt fysiska investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser och bidrar till energiomställning eller till besparing av energi och leder till uppfyllandet av miljömålen. Klimpprogrammet hader en ny utlysning under hösten 2007 2016 och för den kommande omgången av Klimpunder våren 2016 finns det enligt tidigare budgetförslag cirka 360 MSEKmedel att söka för lokala investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser i Sverige. Närmare besked kommer i och med regeringens budgetproposition som läggs senast den 20 september. Ansökan ska lämnas in senast den 1 november 2007.

Kontakta oss om ni har frågor eller vill veta mer.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():