IVL beviljas 6 Mkr i EU-stöd

EU-kommissionen har beviljat IVL Svenska Miljöinstitutet medel för att driva det innovation treåriga Östersjöprojektet WEBAP. Projektet är ett pilotprojekt där man ska testa att genom syresättning av syrefattiga bottenvatten åtgärda problemet med döda bottnar och algblomning i Östersjön. GIA Sweden AB bistod IVL under hela ansökningsprocessen.

WEBAP
WEBAP (Wave Energized Baltic Aeration Pump) är en pump som utnyttjar de naturliga resurserna syrerikt vatten och vågenergi. Tillsammans med åtgärder för att minska närsaltsläckage från fastlandet är tanken att syrepumpar ska hjälpa till att återställa de naturliga självreningsprocesserna i Östersjön. Vattenlösligt oorganiskt fosfor som gått i lösning på grund av dagens syrebrist förväntas att återigen bindas till bottensedimentet och därmed minska algblomningen.

Gynnsamma effekter i Östersjön
Den tidsbegränsade åtgärd som ska demonstreras inom projektet förväntas få flera gynnsamma effekter på arter som är beroende av en balanserad syresituation under någon fas av sin livscykel. På längre sikt ska det även ha positiva effekter på turism- och fiskenäringen.

Projektet pågår under 3 år. Försöket utförs i Hanöbukten utanför Simrishamnskusten och i Kanholmsfjärden/Möja Söderfjärd.

Flera partners
IVL Svenska Miljöinstitutet är koordinator i projektet. Övriga partner är KTH och Simrishamns kommun. Utöver dessa kommer även andra kommersiella aktörer inom Östersjöområdet bidra till projektets genomförande.

IVL Svenska Miljöinstitutet
IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och icke vinstdrivande forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():