Kalmar kommun och partners beviljas 19 MSEK från EU-kommissionen

Kalmar kommun och deras partners beviljades 19 MSEK från LIFE programmet för att demonstrera en kostnadseffektiv och ekologiskt hållbar process för att hämta och återvinna sediment i grunda och övergödda vatten. En nyutvecklad muddringsprocess kommer att användas som tillåter att farliga ämnen tas bort med ett minimum av negativa effekter, och istället omvandlar dem till en resurs i snarare än ett avfallsproblem. Det nya muddring-konceptet är mobilt, kostnadseffektivt, miljövänligt och lätt att använda. Den består av en yt-flotte drar undervattensenhet, som har 18 specialdesignade munstycken som pumpar sediment upp från havsbotten. Systemet går långsamt (1 cm/s) och orsakar därför inte någon re-suspension av sediment.

GIA Sweden AB bistod Kalmar kommun under hela ansökningsprocessen.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():