Länsstyrelsen i Västmanland beviljas närmare 100 MSEK från LIFE programmet

EU-kommissionen har nyligen beviljat Länsstyrelsen i Västmanland (LSTU) närmare 100 MSEK för projektet ”Life IP Rich Waters”. Projektet är det första s.k ”LIFE Integrated Project” som godkänts i Sverige och syftar till att bidra till ett fullständigt genomförande av förvaltningsplanen för regionens vattenresurser 2016-2021, förverkliga EU: s miljömål, samt sträva efter bra status för alla vatten i distriktet vid projektets slut.

GIA Sweden AB bistod Länsstyrelsen under hela ansökningsprocessen.

GIA Sweden AB ledande nationell rådgivare inom LIFE
GIA Sweden har hittills assisterat 33 företag, kommuner och organisationer att erhålla över 500 miljoner kronor i bidrag från LIFE. Våra projekt utgör över 40% av alla godkända LIFE Miljö & Klimat projekt i Sverige sedan 1999 (de senaste åren över 50%). Detta gör oss helt unika i Sverige!

Flera av våra LIFE-projekt har dessutom efter genomförda projekt valts ut av EU till ”Best of the Best LIFE project” och fått mottaga priser i Bryssel.

Under 2016 har vi medverkat till att Sverige fått sitt första LIFE IP projekt (”LIFE IP RICH WATERS”) godkänt med ett totalt bidrag på närmare 100 miljoner kronor. Projektet innefattar totalt 35 partners och löper under åren 2016-2024. GIA Sweden assisterade under hela ansökningsprocessen, inklusive ”revision phase” och avtalsförberedelser med EU-kommissionen.

Några av de 33  företag, kommuner och andra organisationer som med vår hjälp erhållit stöd från LIFE:

Länsstyrelsen i Västmanlands län, Litauens Miljödepartement, Stena Metall AB, Båstad kommun, GAIA Biomaterials, Alfa Laval Tumba, Scandinavian Biogas Fuels AB, Södra Skogsägarna, Energikontor Sydost, Lerums kommun, Kalmar kommun, Volvo Bussar AB, Business Region Göteborg (BRG), Recyctec AB, ClimateWell AB, Alfa Laval Corporate, SAKAB, Exeger AB (fd NLAB Solar AB), IVL Svenska Miljöinstitutet, Ragn-Sells, St1, Vafab Miljö, Skånefrö, Svenska Retursystem  etc.

Läs gärna mer om ett antal av våra framgångsrika LIFE-projekt på vår hemsida.

KONTAKT:
Ulf Castenfors, VD, GIA Sweden AB
Tel. 08-440 93 31
Mobil: 070-550 30 34
Email:

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():