Mantacore AB erhåller offentlig finansiering

Mantacore beviljas drygt 500 000 SEK i avskrivningslån (bidrag) från Sida:s StartÖstprogram i samband med uppstart av Mantacore Spearhead i Serbien.

Mantacore AB tillverkar, vidareutvecklar, marknadsför, säljer och implementerar IT-system för försäkringsbranschen och har i dagsläget 35 anställda. Mantacore beviljas drygt 500 000 SEK i avskrivningslån (bidrag) från Sida:s StartÖstprogram i samband med uppstart av Mantacore Spearhead i Serbien. Avskrivningslånet motsvarar 40 % av projektets totalkostnader för kunskapsöverföring och utrustning.

GIA Sweden assisterade Mantacore under hela ansökningsprocessen. Avsikten med Mantacore Spearhead är att etablera bolaget som en aktör i Belgrad för försäljning och implementering av försäkringslösningar lokalt på Balkan samtidigt som företaget ska verka som underleverantör till Mantacore AB för utveckling av Mantacores försäkringssystem, Cybersure och Visi.

StartÖst och StartSyd StartÖst och StartSyd är Sidas program för att stimulera svenska små och medelstora företag att starta affärsverksamhet tillsammans med lokala företag i något av Sidas samarbetsländer. Programmens huvudsyfte ska vara det svenska företagets internationalisering och utgå ifrån företagens verksamhet och kompetens.

Kontakta oss om ni har frågor angående dessa program eller har projekt/investeringar ni vill diskutera.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():