Mycorena AB beviljas 18 MSEK från LIFE programmet

Mycorena AB beviljades nyligen 18 MSEK från EU för projektet RE:FOOD (”Increased resource efficiency and decreased waste in the food production system”). Projektet avser att bygga upp en pilotanläggning för att validera produktionssystem i en industriellt relevant skala och fullständiga driftsförhållanden i syfte att förbereda en marknadslansering av företagets unika, cirkulära mycoprotein teknik.

GIA Sweden AB bistod Mycorena AB under hela ansökningsprocessen och bistår även löpande med efterföljande projektrapportering.

GIA Sweden AB ledande nationell rådgivare inom LIFE
GIA Sweden har hittills assisterat 45 företag, kommuner och organisationer att erhålla över 800 miljoner kronor i bidrag från LIFE. Våra projekt utgör över 50% av alla godkända LIFE Miljö & Klimat projekt i Sverige sedan 1999 (de senaste åren 50-100%). Detta gör oss helt unika i Sverige!

Flera av våra LIFE-projekt har dessutom efter genomförda projekt valts ut av EU till “Best of the Best LIFE project” och fått mottaga priser i Bryssel.

Under 2016 medverkade vi till att Sverige fick sitt första LIFE IP projekt (”LIFE IP RICH WATERS”) godkänt med ett totalt bidrag på närmare 100 miljoner kronor. Projektet innefattar totalt 35 partners och löper under åren 2016-2024. GIA Sweden assisterade under hela ansökningsprocessen, inklusive ”revision phase” och avtalsförberedelser med EU-kommissionen.

Några av de 45 företag, kommuner och andra organisationer som med vår hjälp erhållit stöd från LIFE:

Mycorena AB, Novige AB, Renewcell AB, EasyMining AB, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Swedish Algae Factory AB, Power2U (EIT), Litauens Miljödepartement, Stena Metall AB, Scandinavian Biogas Fuels AB, Båstad kommun, GAIA Biomaterials AB, Södra Skogsägarna, Alfa Laval Tumba, Energikontor Sydost, Lerums kommun, Båstad kommun, Kalmar kommun, Volvo Bussar AB, Business Region Göteborg (BRG), Recyctec AB, SaltX Technology AB (fd ClimateWell AB), Alfa Laval Corporate, SAKAB, Exeger AB (fd NLAB Solar AB), IVL Svenska Miljöinstitutet, Ragn-Sells, St1, Vafab Miljö, Skånefrö, Svenska Retursystem AB etc.

Läs gärna mer om ett antal av våra framgångsrika LIFE-projekt på vår hemsida.

KONTAKT:
Ulf Castenfors, VD, GIA Sweden AB
Tel. 08-440 93 31
Mobil: 070-550 30 34
Email:

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():