Novige AB beviljas 24 MSEK från EU:s LIFE program

Novige AB har beviljats 24 MSEK från EU för projektet LIFE NOVIOCEAN (”Upscaling and demonstration of NoviOcean, a breakthrough wave energy converter – “The Hydro Power Plant at Sea”).

Projektet avser att skala upp och demonstrera en fullskalig NoviOcean enhet (NO500) med en kapacitet på 500 kW i en industriellt relevant skala och fullständiga driftsförhållanden i syfte att förbereda en marknadslansering av företagets unika teknik. Projektet genomförs i samarbete med såväl akademiska som industriella partners.

GIA Sweden AB bistod Novige AB under hela ansökningsprocessen.

GIA Sweden AB ledande nationell rådgivare inom EU:s LIFE program
GIA Sweden har hittills assisterat 48 företag, kommuner och organisationer att erhålla över 900 miljoner kronor i bidrag från LIFE. Våra projekt utgör över 50% av alla godkända LIFE Miljö & Klimat projekt i Sverige sedan 1999 (de senaste åren närmare 100%). Detta gör oss helt unika i Sverige!

Flera av våra LIFE-projekt har dessutom efter genomförda projekt valts ut av EU till “Best of the Best LIFE project” och fått mottaga priser i Bryssel.

GIA Sweden har även medverkat till att Sverige fick sitt första LIFE IP projekt (”LIFE IP RICH WATERS”) godkänt med ett totalt bidrag på 100 miljoner kronor. Projektet innefattar totalt 35 partners och löper fram till 2024. GIA Sweden assisterade under hela ansökningsprocessen, inklusive ”revision phase” och avtalsförberedelser med EU-kommissionen.

Några av de 48 företag, kommuner och andra organisationer som med vår hjälp erhållit stöd från LIFE:

Novige AB, Epishine AB, Orbital Systems AB, Mycorena AB, Renewcell AB, EasyMining AB, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Swedish Algae Factory AB, Power2U (EIT), Litauens Miljödepartement, Stena Metall AB, Scandinavian Biogas Fuels AB, Båstad kommun, GAIA Biomaterials AB, Södra Skogsägarna, Alfa Laval Tumba, Energikontor Sydost, Lerums kommun, Båstad kommun, Kalmar kommun, Volvo Bussar AB, Business Region Göteborg (BRG), Recyctec AB, SaltX Technology AB (fd ClimateWell AB), Alfa Laval Corporate, SAKAB, Exeger AB (fd NLAB Solar AB), IVL Svenska Miljöinstitutet, Ragn-Sells, St1, Vafab Miljö, Skånefrö, Svenska Retursystem AB etc.

Läs gärna mer om ett antal av våra framgångsrika LIFE-projekt på vår hemsida.

KONTAKT:
Ulf Castenfors, VD, GIA Sweden AB
Tel. 08-440 93 31
Mobil: 070-550 30 34
Email:

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():