Projektet BIOAGRO utvald till ”Best of the Best”

Efter en spännande resa, har Skånefrös bioenergifabrik ”BIOAGRO Energy” nu belönats med utmärkelsen Best of the Best av EU-kommissionen. Flera hundra projekt som drivits inom Europeiska Unionens LIFE+ program från åren 2005-2007 var med i urvalet. Läs mer i pressmeddelandet nedan.

Projektet startade 2005 med utmaningen att utsädesbolaget Skånefrö ville använda sina restprodukter till något konstruktivt istället för att lägga dem på deponi. Finansiering söktes med hjälp av GIA Sweden AB (Global Incentives Advisor) och efter godkännande från EU-kommissionen kunde projektet finansieras från EUs miljöutvecklingsprogram ”LIFE Environment”. Partner i projektet var biobränsle-panntillverkaren HOTAB och med i projektledningen var även bolagen ÄFAB och Ecoera AB. Många hinder på vägen kring teknik och utveckling övervanns och slutligen den 30 december 2009 stod anläggningen färdig i Östra Tommarp på Österlen.

BIOAGRO Energy är en fullskalig bioenergifabrik, där nu restbiomassa – halm, skal, agnar, frörester – omvandlas till ett nytt bränsle: Bioagropellets. Utöver detta utgör anläggningen en fossilfri och hållbar värmekälla för hela Skånefrös torkprocesser och nyligen har ett närvärmenät anslutits för att leverera värme till Tommarps samhälle. Vidare gör man även s.k. biokol (eng. biochar) som används som jordförbättring i lantbruket med goda resultat.

Ulf Castenfors, VD på GIA Sweden AB:

”Det känns hedrande att kunnat medverka till att detta fantastiska projekt erhållit såväl finansiellt stöd från EU samt nu även utmärkelsen ”Best of the Best”. Att BIOAGRO valdes ut som ett av de fyra främsta LIFE-projekten, bland flera hundra europeiska projekt, är ett tydligt bevis på projektets nytta för EU”.

Pressmeddelande BIOAGRO

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():