Recyctec AB beviljas 6 MSEK i EU-bidrag för innovativ återvinningsteknik

EU-kommissionen har beviljat Recyctec AB EU-stöd för projektet ”ReCOOL for LIFE” (Reuse of Anti-Freeze/Coolants through Innovative Recycling Technology for LIFE+). Projektet syftar till att demonstrera innovativ återvinningsteknik för glykol (en mycket giftig och skadlig organisk förening) från avfall från frostskydds- och kylmedel.

GIA Sweden AB bistod Recyctec AB under hela ansökningsprocessen.

RECOOL I en världsunik satsning demonstreras i Recyctecs produktionsanläggning i Jönköping en innovativ återvinningsteknik för glykol (en mycket giftig och skadlig organisk förening) från avfall från frostskydds- och kylmedel. EU-bidraget innebär att Recyctec kan färdigställa det slutliga steget i produktionen och därmed producera upp till 99,8% MEG (monoetylenglykol).

– Det beviljade bidraget främjar Recyctecs finansiella situation framförallt genom en ovärderlig hjälp för anläggningen i Sverige. Detta gör att vi nu kan slutföra utvecklingen av vårt innovativa koncept, säger Roland Magnusson, VD Recyctec Holding AB (publ).

Följ projektet på www.recyctec.se

Information från EU-kommissionen

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():