Ripasso Energy AB beviljas 770 000 SEK från Energimyndigheten

Ripasso Energy AB har fått finansiering via Energimyndigheten på ca 770 000 SEK. Målsättningen är att utveckla algoritmer och modeller som från givna solstrålningsdata ska kunna simulera det årliga elutbytet för Ripassos kompletta solkraftverk baserat på Stirlingmotorteknik.

GIA Sweden AB bistod Ripasso under hela ansökningsprocessen.

Projektets syfte är att utveckla algoritmer och modeller som från givna strålningsdata ska kunna simulera det årliga elutbytet för Ripassos kompletta solkraftverk baserat på Stirlingmotorteknik. Simuleringsmodellerna kommer att användas för att optimera solenergisystems prestanda och kostnadsstruktur mot olika alternativa konstruktionslösningar. På så vis kommer i förlängningen att effektiva solkraftverk tas fram.

Ripassos system har redan en 2-4 gånger högre verkningsgrad för konverteringsprocessen än idag tillgängliga teknologier. Det föreslagna projektet kommer dock göra det möjligt att på sikt öka verkningsgraden för Ripassos CSP system från dagens nivå på 30% till en nivå på 40%. Ett lyckat projekt kommer därmed göra det möjligt att ersätta fossilbaserade energisystem men även andra solenergitekniker med Ripassos CSP system.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():