SaltX Technology AB beviljas 20 MSEK från Horizon 2020

SaltX Technology AB beviljades 20 MSEK från EU:s program Horizon 2020 (EIC/SME-instrumentet) för att genomföra ett större pilotprojekt (”GasHeatPumpSaltX”) som syftar till att demonstrera och därefter marknadslansera innovativ teknik inom området energilagring.  

GIA Sweden AB bistod SaltX Technology AB under ansökningsprocessen och bistår även löpande med efterföljande projektrapportering.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():