Scandinavian Biogas beviljas 18 MSEK från EU-kommissionen

EU-kommissionen har beviljat Scandinavian Biogas Fuel (SBF) 18 MSEK för att demonstrera en ny teknik för att öka produktionen av biogas vid pappersfabriker.

GIA Sweden bistod SBF under hela ansökningsprocessen.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():