Scandinavian Biogas beviljas 18 MSEK från EU-kommissionen