SCiBreak AB beviljas 8 MSEK i Stöd från KIC Innoenergy

SCiBreak beviljades ca 8 MSEK från KIC Innovation för att testa och verifiera företagets banbrytande DC-brytare som kan bryta höga DC-strömmar mot hög spänning. Kraftöverföring i EU är alltmer beroende av HVDC nät eftersom de erbjuder mycket mer effektiv överföring över långa avstånd, något som är alltmer viktigt vid övergången till förnybar energi. Detta ökar dock behovet av att kunna bryta en felström i nätet eftersom förnybar energi inte produceras och distribueras lika regelbundet som fossilbaserad el. Det innebär att många nätoperatörer är tveksamma till att investera i DC nät, vilket i sin tur hindrar utvecklingen av ett EU-omfattande, smart elnät. SCiBreaks koncept kräver endast en bråkdel så mycket krafthalvledare som konkurrenterna och är därmed en möjlig lösning på problemet.

GIA Sweden AB bistod SciBreak under hela ansökningsprocessen.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():