Skånefrö får 11 MSEK i bidrag av EU-kommissionen

Skånefrö får 11 MSEK i bidrag av EU-kommissionen för att demonstrera en innovativ teknik för energiåtervinning.

Syftet med projektet är att utvinna energi ur spannmålsavfall och överskottsgrödor. Metoden som ska utvecklas och demonstreras innebär att energiutvinning av dessa restprodukter kan ersätta fossilbränsleproducerad värme och el.

Under 2006 beviljades Skånefrö med partners 11 MSEK från EU-kommissionens miljöprogram LIFE Environment för projektet som rankades som det 13:e bästa av totalt 700 ansökningar för miljöprojekt i EU. Projektet var dessutom det enda svenska projekt som finansierades via LIFE Environment av EU-kommissionen under 2006, av totalt 16 svenska projekt som sökt delfinansiering.

GIA Sweden assisterade Skånefrö under hela ansökningsprocessen och assisterar även Skånefrö med rapporteringen till EU-kommissionen.

För mer information om projektet läs här.

Skånefrö
$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():