Södra Skogsägarna beviljas 22 MSEK från EU-kommissionen

EU-kommissionen har beviljat Södra Skogsägarna 21 MSEK för att testa och verifiera ett nytt, grönt, kompositmaterial “Durapulp” som som har tagits fram tillsammans med forskningsföretaget Innventia. DuraPulp är biologiskt nedbrytbart och tillverkas av förnyelsebara material. Projektet syftar även till att framgångsrikt demonstrera produktionen av 3D-formade fiberkompositprodukter baserade på DuraPulp, med hjälp av Airlaid konverteringsteknik.

GIA Sweden bistod Södra Skogsägarna under hela ansökningsprocessen.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():