Stena Metall beviljas 21 MSEK från EU-kommissionen

Stena Metall beviljades 21 MSEK från LIFE programmet för att demonstrera en ny teknik och process som tillåter två avfallsströmmar från förbränningsanläggningar, flygaska och vätska, att samtidigt behandlas för att minska mängden avfall som går till deponi. Den innovativa processen omvandlar avfall till en saltlakeprodukt och en zinkprodukt och minskar mängden av rökgasrester, vilket förbättrar urlakningsegenskaper så att materialet uppfyller kriterierna för återanvändning.

GIA Sweden AB bistod Stena Metall under hela ansökningsprocessen.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():