The Story Lab AB beviljas finansiering

The Story Lab AB beviljas 500 000 SEK i bidrag från Forska och Väx för att genomföra en förstudie inför ett forsknings- och utvecklingsprojekt. GIA Sweden assisterade The Story Lab under hela ansökningsprocessen.

The Story Lab AB är kommunikationskonsulter som skapar berättelser och upplevelser för att kommunicera ett budskap. Företagets erbjudande omfattar storytelling, interaktiv kommunikation, kreativ ledning och upplevelse¬design. Verksamheten bygger på deltagarkultur: dvs berättelser där målgruppen deltar aktivt och inte är passiva mottagare eller publik. The Story Lab beviljas bidrag från Vinnovas program Forska och Väx för att undersöka förutsättningarna och specificera de tekniska behov som finns i deltagarkulturella projekt med många deltagare, och att skapa en plan för ett FoU-projekt där en ny, mer avancerad teknisk plattform (PRM) skall utvecklas.

The Story Labs kommande plattform ska möjliggöra för företaget att nå tusentals eller hundratusentals deltagare. Genom detta möjliggörs en kraftig breddning av företagets tjänsteportfölj för att därigenom säkerställa en framtida ekonomisk och personalmässig expansion av företaget.

Forska & Väx syftar till att stärka små och medelstora företags möjligheter att konkurrera på en global marknad och därmed bidra till ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen i Sverige.

Har ni frågor kring Vinnova eller Forska & Väx, kontakta oss gärna.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():