Wiraya Solutions AB beviljas 21 MSEK från Horizon 2020

Wiraya Solutions AB beviljades nyligen drygt 21 MSEK från EU:s program Horizon 2020 (EIC/SME instrumentet) för att genomföra ett större pilotprojekt som syftar till att demonstrera och därefter marknadslansera innovativ AI inom digital kundkommunikation. GIA Sweden assisterade under hela ansökningsprocessen och efterföljande kontraktsförberedelser samt kommer även assistera i samband med framtida rapportering till EU. Ansökan fick över 14 (av 15 poäng).

GIA Sweden bistod Wiraya under hela ansökningsprocessen och bistår även löpande med efterföljande projektrapportering.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():