Workshop om europeiskt forskningsstöd

Global Incentives Advisor (GIA) anordnar en Workshop om europeiskt forskningsstöd den 6-7 December i Bryssel

Workshopen riktar sig särskilt till företag inom Biotech/Life Sciences-sektorn och kommer att genomföras i samarbete med European Association for Bioindustries: www.europabio.org

Workshopen riktar sig till personer i ledande ställning i europeiska företag och fokus kommer att ligga på Europeiska Kommissionens 6:e ramprogram för Forskning och Utveckling. Representanter från Europeiska Kommissionens DG Research kommer att medverka liksom experter som kommer att ge praktiska tips för hur företag kan göra framgångsrika ansökningar. Det kommer även att finnas möjlighet att diskutera egna idéer med experter. Kostnad för de två dagarna inklusive material, logi, luncher, middag och cocktail är EUR 1400.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():