Offentlig finansiering är en utmärkt möjlighet att delfinansiera projekt och investeringar och kan ses som ett komplement till andra typer av finansiering såsom eget kapital, banklån och riskkapital.

De miljarder som myndigheter i Sverige, EU och Norden årligen delar ut i form av bidrag och andra typer av offentlig finansiering innebär förmånliga, men ofta okända, möjligheter att samfinansiera de flesta typer av projekt och investeringar.

Exempel på projekt- och investeringsområden som kan stödjas är:

– Forskning och utveckling (FOU)
– Miljö
– IT
– Utrustning, maskiner, byggnader
– Internationalisering
– Marknadsföring
– Media
– Kultur
– Kompetensutveckling
– Produkt- och tjänsteutveckling
– Energi
– Turism
– Lokala och regionala utveckling
– Projektexport
– Nyanställningar

Att hitta rätt stödprogram
Att hitta rätt stödprogram handlar om att matcha projektets mål med stödprogrammets mål och villkor. Det finns t.ex. flera program som stödjer miljöprojekt men de kan ha olika krav på projektbudget, projektlängd, antal samarbetspartners etc. Vi hjälper er att hitta det program som passar ert projekt bäst.

Ansökan
Ansökningsprocessen kring offentliga stöd är ofta en tävling med hård konkurrens. Därför är det viktigt att ansökan är korrekt och håller hög kvalitet vad gäller övergripande struktur, projektmål och budget. En ansökans omfattning och komplexitet varierar från program till program. I regel gäller att ju högre stödbelopp, desto större krav ställs på ansökan.