GIA Sweden

GIA Sweden AB är marknadsledande vad gäller EU-stöd och annan offentlig finansiering. Vi har funnits sedan mitten av 90-talet och arbetade till och med den 1 juli 2004 inom Ernst & Young men är nu ett fristående bolag. Vi har med framgång arbetat med ett brett spektrum av projekt och finansiella program – från svenska och nordiska stöd till EU:s olika fonder.

GIA Sweden har lång erfarenhet av att assistera företag, forskningsaktörer, universitet, myndigheter, kommuner och landsting med EU bidrag och annan offentlig finansiering. Vi har sedan 1997 bistått fler än 1 000 svenska och utländska företag och organisationer med rådgivning och genererat åtskilliga miljarder kronor till olika affärsprojekt. Ett urval av dessa projekt finns att läsa här.

Vi är Sveriges ledande rådgivare inom EU-programmet LIFE där vi hittills medverkat till 45 godkända projekt som beviljats över 800 miljoner kronor i bidrag. Våra projekt utgör över 50% av alla godkända LIFE Miljö & Klimat projekt sedan 1999 (de senaste åren 50-100%). Detta gör oss helt unika i Sverige!

Flera av våra LIFE-projekt har dessutom efter genomförda projekt valts ut av EU till ”Best of the Best LIFE project” och fått mottaga priser i Bryssel.

Under 2016 har vi medverkat till att Sverige fått sitt första LIFE IP projekt (”LIFE IP RICH WATERS”) godkänt med ett totalt bidrag på närmare 100 miljoner kronor. Projektet innefattar totalt 35 partners och löper under åren 2016-2024. GIA Sweden assisterade under hela ansökningsprocessen, inklusive ”revision phase” och avtalsförberedelser med EU-kommissionen.

GIA Sweden samarbetar med ledande internationella aktörer såsom PNO Consultants B.V. och Ernst & Young. Tillsammans utgör vi ett globalt nätverk av specialister på området offentlig finansiering. Genom nätverket sker en daglig kontakt med Europeiska Kommissionen och andra Europeiska stödorgan, vilket kraftigt stärker våra möjligheter att skapa attraktiva finansieringslösningar för våra kunder.

Lång erfarenhet och bred kompetens tillåter oss att arbeta med EU-stöd och annan offentlig finansiering för investeringar inom alla områden och med projekt av alla storlekar.

Kontakta oss, så berättar vi mer.