Artiklar

Intresset för EU-stöd och annan offentlig finansiering är stort från både företag och media. Här bifogas ett antal artiklar där medarbetare från GIA Sweden medverkat.

Tidningen Entreprenör

Computer Sweden

Fjärrvärmetidningen

Finansieringsmöjligheter till tillväxtföretag

Nyckeln till EU-bidrag

Vinnova borde puffa mer för EU programmen

Hitta rätt i EU:s bidragsdjungel

Våga söka EU-bidrag