Nordic Ground Support Equipment AB

Nordic Ground Support Equipment AB

Nordic Ground Support Equipment AB beviljas 0,5 MSEK från Horizon 2020 (SME-instrumentet – fas 1)

EU-kommissionen har beviljat Nordic Ground Support Equipment AB (NGSE) 500 000 SEK i bidrag för projektet ”Aerowash II” från SME-instrument fas 1 (Horizon 2020) för att genomföra europeiska marknadsstudier, affärsplanutveckling m m inför ett kommande större pilot- och marknadsprojekt. Förstudien syftar till att utreda förutsättningarna för att installera 5-10 demonstrationsenheter på olika flygplatser inom EU.

GIA Sweden AB bistod Nordic Ground Support Equipment AB under hela ansökningsprocessen och även med rapporteringen till EU-kommissionen.

Aerowash II
NGSE planerar att installera fem till tio prototyper av världens första helautomatiska, batteridrivna flygplans tvättrobot, vid olika flygplatser inom EU (dvs. operativ miljö). Jämfört med den senaste tekniken, kommer roboten att minska tvättiden med cirka 40-60%. Roboten kommer också att minska vatten- och kemikalieförbrukningen med cirka 20-30%. Detta kommer att ha en positiv inverkan på EU:s flygindustri eftersom det möjliggör en reducerad driftstopp för flygplan och minskar trängseln på flygplatserna. Huvudsyftet med förstudien (“fas 1”) är att välja tre till fem flygplatser i EU (t.ex. Charles De Gaulle Paris Frankrike, Heathrow London UK, Frankfurt Airport Tyskland, Madrid-Barajas Madrid Spanien och Kastrup Köpenhamn Danmark) för att analysera förutsättningarna och villkor för ett framgångsrikt genomförande av den automatiska tvätt roboten på den europeiska marknaden. Förstudien kommer att omfatta både tekniska/praktiska och kommersiella aspekter för att säkerställa en framgångsrik utbyggnad och genomförande av Aerowash II.

Genom att implementera NGSE’s helautomatiska tvättrobot kan ett normalt flygbolag spara cirka 37 000 mantimmar per år och 5-7 miljoner liter vatten. Dessutom är roboten batteridriven (jämfört med toppmoderna, halvautomatiska system som är i allmänhet dieseldrivna) vilket betyder att det kan användas på varje flygplats, inomhus eller utomhus, då det är mycket säkrare, miljövänligare och mer användarvänligt än något annat alternativ som finns idag.

Den förväntade tillväxten (globalt) i passagerarflygplan kräver att flygplansunderhållsrutiner blir mer effektiva, eftersom flygplatserna blir mer och mer överbelastade. Den potentiella affärsmöjligheten för NGSE är avsevärt.

Kontakta oss om ni har frågor eller vill veta mer.

Nordic Ground Support Equipment AB

Kund: Nordic Ground Support Equipment
Kategori: Forskning & Utveckling (FOU)