European Spallation Source

European Spallation Source

European Spallation Source (ESS) beviljas 190 MSEK från Horizon 2020

EU-kommissionen har beviljat en av Sveriges största forskningsanläggningar, ESS i Lund, 190 MSEK från EU:s ramprogram för forskning och utveckling (Horizon 2020) för projektet ”BrightnESS”. I projektet ingår 18 partners från 11 olika europeiska länder. Det är ett av de största projekten inom European Research Infrastructure Consortium (ERIC) i Europa.

GIA Sweden AB bistod ESS m.fl. under hela ansökningsprocessen.

BrightnESS
Syftet med projektet är att stödja byggandet av European Spallation Source (ESS) inom viktiga tekniska områden. Bidraget stödjer en forskningsinfrastruktur som rör sig från sin ursprungliga planeringsfas till genomförandefasen, samt att upprätthålla inriktningen mellan den fysiska konstruktionen av platsen och utveckling och leverans av viktig utrustning samt komponenter. Därmed möjliggör detta bidrag resurser för att minska och begränsa den tekniska risken genom optimering, utveckling och testning av ESS state-of-the-art teknologi.

Projektet säkerställer även att kunskap och färdigheter inom Europa sprids i form av ”in-kind contributions” till ESS för dess konstruktion och drift, tekniköverföring både till och från ESS, EU:s institutioner och företag samt att högsta möjliga tekniska prestanda erhålls. Detta för att leverera världsledande forskning och insikter inom materialteknologi och innovation.

Kontakta oss om ni har frågor eller vill veta mer.

European Spallation Source

Kund: Svensk forskningsanläggning
Kategori: Forskning & Utveckling (FOU)