ClimateWell AB

ClimateWell AB

ClimateWell AB beviljas 15 MSEK från LIFE

EU-kommissionen har beviljat ClimateWell AB ett EU-stöd på 15 MSEK för projektet ”SUNCOOL” (Solar thermal collectors with a Zero electricity heat pump & energy storage for sustainable heating and cooling).

GIA Sweden AB bistod ClimateWell AB under hela ansökningsprocessen samt efterföljande projektrapportering till EU.

SUNCOOL Projektet syftar till att på taket av en av Löfbergs Lila:s lagerlokaler i Karlstad demonstrera en världsunik och innovativ satsning där 800 m2 solfångare installeras för hållbar uppvärmning och avkylning.

Det övergripande målet för SUNCOOL projektet är att visa en unik och patenterad solfångare med ”zero electricity heat pump” och energilagring för hållbar uppvärmning och avkylning. Särskilda mål inom projektet är att:

  • Demonstrera i en pilotinstallation energieffektiviteten av solfångarna. En komplett och fullt fungerande SUNCOOL installation kommer att ske vid Löfberg Lila:s lokaler i Karlstad, Sverige. Systemet kommer att försörja byggnaden med luftkonditionering, uppvärmning och eventuellt även varmvatten; och
  • Presentera och sprida projektresultat i Europa och andra områden. Projektet avser att visa fullt fungerande solfångare till potentiella kunder, partners, intressenter, målgrupper och andra. Intresserade och berörda parter kommer att bjudas in till ClimateWells anläggningar i Stockholm och demonstrationsanläggningen i Karlstad för att observera funktionaliteten av SUNCOOL systemet samt för att få information om projektet.

Fördelarna med SUNCOOL är betydande: i) En 50% reduktion av kostnader (jämfört med att använda state-of-the-art pannor, luftkonditionering och solvärme samt avkylning) vilket möjliggör sol kylning för varje hem; och ii) Förbättrad temperaturskillnad som möjliggör frysning temperaturer (lämpliga även för modernisering av befintliga byggnader och nya tillämpningar såsom livsmedel kylning) och värme även i kallare klimat.

Kontakta oss om ni har frågor eller vill veta mer.

ClimateWell AB

Kund: ClimateWell och ICA
Kategori: Demonstration & marknadsvalidering