AGA Gas AB

AGA Gas AB

AGA Gas AB beviljas 2,5 MSEK i EU-bidrag till tankfartyg

EU-kommissionen har beviljat AGA Gas AB ett EU-stöd för projektet ”FJALIR”. Projektet syftar till att transformera ett existerande fartyg till ett bunkerfartyg för LNG (Liquefied Natural Gas) så att det kan användas för att tanka andra fartyg och därmed visa hur alternativa bränslen kan användas effektivt inom sjöfarten.

GIA Sweden AB bistod AGA Gas AB under hela ansökningsprocessen och även med rapporteringen till EU-kommissionen.

FJALIR
Projektet omfattar en konstruktion av en låg kostnad LNG bunkerfartyg, genom att bygga om det befintliga fartyget “Fjalir”. Detta uppgraderade fartyget kommer att vara ett flexibelt alternativ till andra state-of-the-art teknologier samt till de storskaliga, landbaserade tanknings alternativ. Fartyget kommer att verka i Stockholms hamn. Projektet syftar till att presentera ett lönsamt alternativ vilket möjliggör för intressenter inom sjöfartsnäringen samt hamnoperatörer att utvärdera och testa LNG bunkerfartyg i förväg.

Bunkerfartyget kommer att testas i 15 testkörningar och 1,000 ton LNG kommer att drivas genom användning av bunkerfartyget. Detta motsvarar en minskning av 300 ton CO2 och 10 ton SO2. Testresultaten kommer att mättas i nära samarbete med den Svenska Transportstyrelsen och Länsstyrelsen som är den huvudansvarige myndigheten som ansvarar för miljötillstånd.

Resultaten gör det möjligt att utvärdera potentialen av ett sådant bunkerfartyg och att definiera behovet för framtida tillstånd gällande en ökad användning av LNG som bränsle inom sjöfartsnäringen.

Kontakta oss om ni har frågor eller vill veta mer.

AGA Gas AB

Kund: AGA Gas AB
Kategori: Demonstration och marknadsvalidering