Noisun

Noisun

Lerums kommun, Trafikverket m.fl. beviljas 5 MSEK i EU-stöd

EU-kommissionen har beviljat Lerums kommun, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), Lerum Fjärrvärme och Trafikkontoret ett EU-stöd för projektet ”NOISUN” (Noise Barriers with Sun Energy Production for District Heating System). Projektet syftar till att demonstrera en världsunik och innovativ satsning där 400 meter bullerskydd som kan producera solenergi byggs och testas nära järnväg och väg i Lerum.

GIA Sweden AB bistod Lerum kommun m.fl. under hela ansökningsprocessen.

NOISUN
Projektet, som går under namnet Noisun, är en del av EU:s miljöprogram LIFE+. I en världsunik och innovativ satsning byggs i Lerums kommun 400 meter bullerskydd som kan producera solenergi. Bullerskyddet i Lerum blir en demonstrationsanläggning för hela EU. Förhoppningen är att den ska locka besökare från hela världen.

− Vi ska dela med oss av den kunskap vi har och de erfarenheter vi får av att kombinera bullerskydd med solenergiproduktion. Vi vet ju inte i nuläget hur det kommer att falla ut, säger Henrik Bengtsson.

Med järnväg och motorväg som går genom kommunen är området buller drabbat. Ett miljöproblem kommunen delar med stora delar av Europa. Även om buller inte är direkt livshotande på samma sätt som andra miljöfaktorer, har det allt större påverkan på människors hälsa och livskvalitet. Samtidigt behöver Europa minska energikonsumtionen och arbeta för en övergång till förnybara energikällor.

I det område som bullerskyddas förväntas antalet fastigheter och människor som har ljudnivåer över riktvärdet 55 dB, minska med 60-90%.

− Det här har aldrig gjorts tidigare. På det här sättet åtgärdar vi ett problem, buller, och får samtidigt ut ytterligare en nytta, att producera värme, säger Henrik Bengtsson, projektledare i Lerums kommun.

− Det känns positivt att Lerum är föregångare genom den här unika satsningen. Förhoppningsvis blir det ett viktigt steg i den fortsatta utvecklingen av den här tekniken. Satsningen är också ytterligare ett steg i riktning mot vår vision att vara Sveriges ledande miljökommun 2025, säger kommunalråd Anna-Lena Holberg.

Kontakta oss om ni har frågor eller vill veta mer.

Noisun

Kund: Lerums kommun, Trafikverket m fl
Kategori: Demonstration och marknadsvalidering