Exeger Sweden AB

Exeger Sweden AB

Exeger Sweden AB (fd NLAB Solar AB) beviljas 17 MSEK i EU-bidrag från LIFE+

Europeiska Kommissionen har beviljat Exeger Sweden AB (fd NLAB Solar AB) ett EU-stöd för att driva det innovativa LIFE+ projektet ”DYEMOND SOLAR”. Inom ramen för projektet byggs en pilotanläggning där tredje generationens solceller tillverkas och demonstreras. Den innovativa teknologin använder nano partiklar för att nyttiggöra solljusets energikraft.

GIA Sweden AB bistod NLAB Solar AB under hela ansökningsprocessen.

DYEMOND SOLAR
Projektet DYEMOND SOLAR syftar till att demonstrera en ny och kostnadseffektiv metod att framställa genomskinliga solceller. Dye Sensitised Solar Cells (DSC), mer kända som Grätzelceller, ska tillverkas i en pilotfabrik i Stockholm. Pilotfabriken som blir den första för tillverkning av tredje generations solceller beräknas innebära en total investering på 40 MSEK. Den demonstrerade prototypen för ett produktionssystem ska vara i förindustriell skala. En framtida kommersialisering av företagets innovativa teknologi skulle innebära ett steg i positiv riktning mot utvecklingen av ekologiskt hållbara och självförsörjande byggnader.

Giovanni Fili, företagets VD, säger bl a:

– By establishing the pilot plant here in Stockholm we are taking a big step towards commercialization of third generation solar cells. Our vision is that one square meter of façade will provide electricity for one square meter of office space and we want to start here in Sweden.

Kontakta oss om ni har frågor eller vill veta mer.

Exeger Sweden AB

Kund: Exeger
Kategori: Demonstration och marknadsvalidering