Skånefrö

Skånefrö

Skånefrö AB beviljas 11 MSEK i bidrag av EU-kommissionen

Skånefrö AB m.fl. har beviljats cirka 11 MSEK från EU-kommissionens miljöprogram LIFE Environment för projektet ”BIOAGRO” som rankades som det 13:e bästa av totalt 700 ansökningar för miljöprojekt i EU. Syfte med projektet är att för att demonstrera en innovativ teknik för energiåtervinning (dvs. utvinna energi ur spannmålsavfall och överskottsgrödor). Metoden innebär att energiutvinning av dessa restprodukter kan ersätta fossilbränsleproducerad värme och el.

GIA Sweden assisterade Skånefrö AB m.fl. under hela ansökningsprocessen samt efterföljande rapportering till EU-kommissionen. 

BIOAGRO
Huvudsyftet med BIOAGRO projektet var att demonstrera en innovativ metod för att producera och använda högkvalitativa pelletsbränsle från spannmål, säd avfall, frön och gräs i en liten skala. Produktionsmetoden som används för att skapa pelletsen är flexibel, vilket möjliggör snabba ändringar av råvaror och recept, med och utan tillsatser.

Pelletsen demonstreras i små enheter (pelletering maskin, värmepannor, brännare) och anpassas lätt till olika jordbruksgrödor. Blandningar av tillsatser tillsammans med spillsäd producerade en homogen, kostnadseffektiv ”agro fuel” (pellets) med låg miljöpåverkan. Skånefrö ersatte olja och el som användes för uppvärmning med permanent bränsle producerad värme som ursprungligen kommer från bolagets egen sädesproduktion.

Uppvärmningskostnader på projektets anläggning samt utsläppen av växthusgaser förväntas att minska med nästan 100%.

Kontakta oss om ni har frågor eller vill veta mer.

Skånefrö

Kund: Skånefrö
Kategori: Demonstration och marknadsvalidering