Exeger Sweden AB

Exeger Sweden AB


Exeger Sweden AB (fd NLAB Solar AB) beviljas 17 MSEK i EU-bidrag från LIFE+

Europeiska Kommissionen beviljade Exeger Sweden AB (fd NLAB Solar AB) 17 MSEK i för att driva det innovativa LIFE+ projektet ”DYEMOND SOLAR”. Inom ramen för projektet byggs en pilotanläggning där tredje generationens solceller tillverkas och demonstreras. Den innovativa teknologin använder nano partiklar för att nyttiggöra solljusets energikraft. 

GIA Sweden bistod NLAB Solar AB under hela ansökningsprocessen.

DYEMOND SOLAR

Projektet DYEMOND SOLAR syftar till att demonstrera en ny och kostnadseffektiv metod att framställa genomskinliga solceller. Dye Sensitised Solar Cells (DSC), mer kända som Grätzelceller, ska tillverkas i en pilotfabrik i Stockholm. DSCs är, tack vare sina unika egenskaper, utmärkt lämpade för att fungera väl under en mängd olika förhållanden. DSCs baseras på principen om artificiell fotosyntes, vilken möjliggör för ljus att fångas in och konverteras till elektricitet även under suboptimala ljusförhållanden.

DSCs är mindre känsliga för ljusets infallsvinkel och för högre temperaturer än tidigare solenergitekniker. DSC har inte försämrad effektivitet vid diffust ljus, till exempel har dimma, smog eller molnigt väder liten påverkan på effektiviteten. 

Pilotfabriken som blir den första för tillverkning av tredje generations solceller beräknas innebära en total investering på 40 MSEK. Den demonstrerade prototypen för ett produktionssystem ska vara i förindustriell skala. En framtida kommersialisering av företagets innovativa teknologi skulle innebära ett steg i positiv riktning mot utvecklingen av ekologiskt hållbara och självförsörjande byggnader.

Giovanni Fili, företagets VD, säger bl a:

– By establishing the pilot plant here in Stockholm we are taking a big step towards commercialization of third generation solar cells. Our vision is that one square meter of façade will provide electricity for one square meter of office space and we want to start here in Sweden.

Kontakta oss om ni har frågor eller vill veta mer.