Green Cargo AB

Green Cargo AB


Green Cargo AB beviljas 39 MSEK i bidrag från Klimatinvesteringsprogrammet

Det svenska Klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP) beviljade Green Cargo AB (Green Cargo) 39 MSEK i bidrag för nyinvesteringar i motorer till deras diesellok modell T44. 

GIA Sweden assisterade Green Cargo AB under hela ansökningsprocessen.

Green Cargo

Åtgärden för vilken Green Cargo beviljades finansiering syftar till att genomföra en gångtidsförlängning av 60 diesellok av modell T44. Genom att införskaffa nya miljövänliga motorer kommer Green Cargo att kunna använda loken för fortsatta godstransporter samt växlingstjänst. Detta kommer att medföra en bättre miljöprestanda och att Green Cargo kommer att minska utsläppen av växthusgaser samtidigt som stora energieffektiviseringar blir möjliga.

Genom Klimpprogrammet finansieras generellt fysiska investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser och bidrar till energiomställning eller till besparing av energi. Totalt kommer genomförandet av åtgärden innebära att Green Cargo kommer att förbruka 24 684 MWh (motsvarande 6 557 ton koldioxid) mindre energi jämfört med om de inte genomfört åtgärden. 

Den totala investeringen uppgick till cirka 130 MSEK varav 39 MSEK, motsvarande 30%, beviljades i bidrag.

Kontakta oss om ni har frågor eller vill veta mer.