Karolinska universitetssjukhuset

Karolinska universitetssjukhuset


Karolinska Institutet beviljas 130 MSEK från EU:s ramprogram för R&D

EU-kommissionen har beviljat 14,4 miljoner euro (drygt 130 miljoner kronor) i bidrag till ett europeiskt forskningsnätverk inom livsmedelssäkerhet. Karolinska Institutet är initiativtagare till och koordinator för nätverket som består av ett tjugotal forskargrupper i bland annat Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Finland och Sverige.

GIA Sweden AB assisterade Karolinska Institutet under hela ansökningsprocessen.

CASCADE

Projektet som fått namnet CASCADE är ett så kallat ”Network of Excellence” vilket har som syfte att integrera europeisk forskning inom ett specifikt forskningsområde.

Forskarna ska studera ohälsosamma kemikalier i mat samt stärka en europeisk samordning inom forskning, riskbedömning, utbildning och information till Europas medborgare kring livsmedelssäkerhet. Ämnen som innefattas i projektet är bland annat föroreningar som stör hormonbalansen, t.ex. bisfenol som finns i produkter som färg, lim och härdad plast. Ett annat ämne är dioxin som bildas vid förbränning av avfall. Människan exponeras för dioxiner genom livsmedel som fisk, kött och mjölk. Det kan leda till cancer, försämrat immunförsvar samt reproduktions- och utvecklingsstörningar.

Kontakta oss om ni har frågor eller vill veta mer.