Svenska Aerogel AB

Svenska Aerogel AB


Svenska Aerogel AB beviljas 10 MSEK från Horizon 2020 (SME-instrument – fas 2)

EU-kommissionen beviljade Svenska Aerogel AB 10 MSEK från Horizon 2020 och delprogrammet SME-instrumentet (fas 2) för att bygga en pilotanläggning och genomföra tester med ett antal utvalda kunder. 

GIA Sweden bistod Svenska Aerogel under hela ansökningsprocessen.

Svenska Aerogel har utvecklat en unik typ av aerogel “Quartzene®”, som kan tillverkas 70-90% billigare än traditionella aerogels. Aerogel är s.k nano-material med mycket låg densitet och värmeledningsförmåga. De betraktas därför som det bästa isoleringsmaterialet i världen. Problemet är att hittills har det inte varit möjligt att framställa aerogel till en kostnad låg nog för dem att vara något annat än en nischprodukt. 

Svenska Aerogels innovation innebär därmed att för första gången kan aerogel tillverkas till ett pris som gör att det kan tillämpas i massmarknadsapplikationer såsom isolering i byggnader, i färg och industribeläggningar, matbehållare etc. Detta kommer ha en betydande, positiv effekt på miljön. Effektiv isolering är nämligen viktig för att lösa problemet med klimatförändringar. Speciellt med tanke på att byggnader står för 40% av energiförbrukningen och 36% av CO2-utsläppen inom EU. Genom att inkorporera aerogel-material som Quartzene® som värmeisolering i befintliga byggnader i EU skulle man potentiellt kunna sänka CO2-utsläpp från uppvärmning och kylning med 42% (353 miljoner ton per år).

Svenska Aerogel har sedan 2010 utvecklat och testat Quartzene® tillsammans med ledande isoleringsföretag som vill införliva aerogel i sina isoleringsmaterial men som hittills har hindrats av de höga kostnaderna. I Quartzene projektet Svenska Aerogel kommer tillsammans med fyra kunder demonstrera och kvalificera egenskaperna och fördelarna av Quartzene®. Detta kommer att ske genom att skala upp processen, och gör det möjligt för användarna att testa Quartzene® i kommersiell skala.

Quartzene® kan betraktas som en ”ingrediens” som kan införlivas i andra isoleringsmaterial. Genom att inkorporera Quartzene® får tillverkare en stor fördel eftersom materialet är mycket lämpligt på grund av den låga densiteten, att det är brandsäker och helt återvinningsbart. Projektet kommer också att verifiera den slutliga utformningen av de första fullskaliga anläggningar som Svenska Aerogel eller dess kunder (genom licensavtal) har för avsikt att driva inom EU. Projektet kommer därmed att möjliggöra en ökad användning av aerogels inom ett antal industrisegment, i EU och globalt.

Kontakta oss om ni har frågor eller vill veta mer.